zaterdag 9 november 2019

En dan over Zero-waste/And then about Zero-waste

Een tijd geleden hoorde ik een interview met Jessie Kroon. Zij en haar zus Nicky probeerden al een tijd te leven zonder afval. Ik was gefascineerd! Ik kon me er niets bij voorstellen. We maken constant afval! 
In de dagen daarna probeerde ik me bij alles wat ik deed een alternatief voor te stellen dat geen afval zou opleveren. Voor sommige dingen was dat heel eenvoudig maar voor veel dingen niet. 
Vervolgens ben ik me gaan verdiepen in de Zero Waste wereld. Ik kwam al snel uit bij Bea Johnson, Franse wonend in de Verenigde Staten. Ik las haar boek Zero Waste Home. Zij heeft voor werkelijk alles een oplossing gevonden om geen afval te hoeven maken en leeft dan ook nagenoeg afvalloos; zerowaste. Na dit boek volgden er natuurlijk meer. Op social media ben ik gaan zoeken naar mensen die bezig waren om hun afval te verminderen. En er bleken ook heel wat documentaires te zijn met betrekking tot het verminderen van onze plasticconsumptie, minder afval produceren, minimalistisch leven enz. Want daar draait het natuurlijk vooral om, minder consumeren!
Vanaf het lezen van dat eerste boek ben ik langzamerhand kleine veranderingen gaan doorvoeren in ons huishouden om minder afval te maken. Ik ben begonnen met de dingen die ik kon veranderen zonder dat mijn gezin er last van had. 
Op een gegeven moment zijn we met ons gezin naar een rondleiding in de vuilverbranding in Alkmaar geweest. Daar wordt het wel heel duidelijk hoeveel afval we samen produceren. Het was heel confronterend, om niet te zeggen schokkend! Ik probeerde daarna nog meer dingen te veranderen.

Some while ago I heard an interview with Jessie Kroon. She and her sister Nicky were trying to live without waste. I was fascinated! I could not imagine to live without waste. We make waste all the time!
In the following days I tried to imagine an alternative for everything that would not make waste. For some things that was very easy but for many things is was very difficult.
Then I started digging in the Zero waste world, that brought me to Bea Johnson. A French woman living in the US. I read her book Zero Waste Home. She literally has a solution for everything. She nearly does n't make any waste. After this book many others followed off course. On social media I searched for people who were trying to make less waste. And I found out that there were many documentaries on consuming less plastic, making less waste, living minimalistic etc. Because that is one of the most important problems off course, we consume so much!
Since reading the first book I started to make little changes in our household to make less waste. The first things I changed were not effecting the life of my family.
Then we went on a guided tour through the waste incineration of our neighborhood in Alkmaar. There you get a very clear sight on our own waste that we all produce together. It was very confronting, not to say shocking! After that I started to change more things in our household.

Ons afval bij HVC Alkmaar/Our waste at HVC Alkmaar
Op dit moment loop ik een beetje vast. We hebben met ons gezin (4 personen) nog één vuilniszak per twee weken, maar ik heb ook nog steeds een hele boodschappentas aan plastic, blik en drinkkartons per week weg te brengen. Dat wil ik écht graag nog verminderen, ik wil nóg minder afval, zonder ons leven drastisch te veranderen. Want af en toe koekjes bakken is leuk, en je eigen wasmiddel maken ook. Maar alles in je huishouden weer zelf gaan maken, dat kan de oplossing niet zijn. Daar hebben de meeste mensen de tijd niet voor. Ik zie in mijn eigen omgeving trouwens überhaupt weinig bewustzijn. Veel mensen scheiden niet eens hun afval, staan er niet bij stil.
Op sociale media zie ik juist het tegenovergestelde, mensen die een heel extreem leven leiden, een leven dat de massa nooit zal willen leven. Dat kan dus de weg niet zijn. We moeten het met zijn allen kunnen doen. Dan gaan we echte verandering zien! 

Als je mijn zoektocht naar minder afval wilt volgen op Instagram:
less_waste_attempt

At the moment I'm a little bit stuck. With our family of four we have one garbage bag in two weeks, but every week I also bring one shopping bag full of plastic, cans and drink cartons to the plastic container. I really would like to reduce that, I want less waste, without drastically changing our lives. Because of course it's nice to bake your own cookies every now and then or even make your own washing detergent. But making everything in your household yourself, cannot be the solution. People don't have time for that. In my own area I see little awareness at all about making waste. Many people don't even separate their waste, they just don't think about it.
On social media, I see the opposite, people who live a very extreme life, a life that the masses would never want to live. So that cannot be the way. We should all be able to do it. Then we can really make a change!

If you want to follow my search to less waste on Instagram:
less_waste_attempt


Vuilnis dat ik verzamelde op ons strand./Waste that I collected on our beach.
Eenvoudige veranderingen om minder afval te maken:
-afval goed scheiden
-katoenen zakdoeken gebruiken
-wasbare eye remover pads gebruiken (makkelijk zelf te naaien)
-groente, fruit, brood enz kopen in eigen meegebrachte zakjes
-zelf schoonmaakmiddelen maken (en minder verschillende soorten, je kunt al zoveel met doodgewone azijn!)
-haar wassen met shampoobar
-eigen groente en fruit kweken
-zoveel mogelijk zelf maken
-groot inkopen
-altijd eerst naar de Kringloop als je iets nodig hebt

Simple changes to make less waste:
-seperate waste correctly
-use cotton handkerchiefs
-use washable eye remover pads (easy to sew yourself)
-buy vegetables, fruit, bread etc in your own cloth bags
-make your own cleaning products ( and use less sorts, you can do so much with only vinegar)
-wash your hair with a shampoobar
-grow your own fruit and veggies
-make things yourself as much as you can
-buy in bulk
-always go to the thrift store first if you need somethingGeen opmerkingen:

Een reactie posten

Ik vind het leuk als je hier reageert!