zaterdag 9 november 2019

En dan over Zero-waste/And then about Zero-waste

Een tijd geleden hoorde ik een interview met Jessie Kroon. Zij en haar zus Nicky probeerden al een tijd te leven zonder afval. Ik was gefascineerd! Ik kon me er niets bij voorstellen. We maken constant afval! 
In de dagen daarna probeerde ik me bij alles wat ik deed een alternatief voor te stellen dat geen afval zou opleveren. Voor sommige dingen was dat heel eenvoudig maar voor veel dingen niet. 
Vervolgens ben ik me gaan verdiepen in de Zero Waste wereld. Ik kwam al snel uit bij Bea Johnson, Franse wonend in de Verenigde Staten. Ik las haar boek Zero Waste Home. Zij heeft voor werkelijk alles een oplossing gevonden om geen afval te hoeven maken en leeft dan ook nagenoeg afvalloos; zerowaste. Na dit boek volgden er natuurlijk meer. Op social media ben ik gaan zoeken naar mensen die bezig waren om hun afval te verminderen. En er bleken ook heel wat documentaires te zijn met betrekking tot het verminderen van onze plasticconsumptie, minder afval produceren, minimalistisch leven enz. Want daar draait het natuurlijk vooral om, minder consumeren!
Vanaf het lezen van dat eerste boek ben ik langzamerhand kleine veranderingen gaan doorvoeren in ons huishouden om minder afval te maken. Ik ben begonnen met de dingen die ik kon veranderen zonder dat mijn gezin er last van had. 
Op een gegeven moment zijn we met ons gezin naar een rondleiding in de vuilverbranding in Alkmaar geweest. Daar wordt het wel heel duidelijk hoeveel afval we samen produceren. Het was heel confronterend, om niet te zeggen schokkend! Ik probeerde daarna nog meer dingen te veranderen.

Some while ago I heard an interview with Jessie Kroon. She and her sister Nicky were trying to live without waste. I was fascinated! I could not imagine to live without waste. We make waste all the time!
In the following days I tried to imagine an alternative for everything that would not make waste. For some things that was very easy but for many things is was very difficult.
Then I started digging in the Zero waste world, that brought me to Bea Johnson. A French woman living in the US. I read her book Zero Waste Home. She literally has a solution for everything. She nearly does n't make any waste. After this book many others followed off course. On social media I searched for people who were trying to make less waste. And I found out that there were many documentaries on consuming less plastic, making less waste, living minimalistic etc. Because that is one of the most important problems off course, we consume so much!
Since reading the first book I started to make little changes in our household to make less waste. The first things I changed were not effecting the life of my family.
Then we went on a guided tour through the waste incineration of our neighborhood in Alkmaar. There you get a very clear sight on our own waste that we all produce together. It was very confronting, not to say shocking! After that I started to change more things in our household.

Ons afval bij HVC Alkmaar/Our waste at HVC Alkmaar
Op dit moment loop ik een beetje vast. We hebben met ons gezin (4 personen) nog één vuilniszak per twee weken, maar ik heb ook nog steeds een hele boodschappentas aan plastic, blik en drinkkartons per week weg te brengen. Dat wil ik écht graag nog verminderen, ik wil nóg minder afval, zonder ons leven drastisch te veranderen. Want af en toe koekjes bakken is leuk, en je eigen wasmiddel maken ook. Maar alles in je huishouden weer zelf gaan maken, dat kan de oplossing niet zijn. Daar hebben de meeste mensen de tijd niet voor. Ik zie in mijn eigen omgeving trouwens überhaupt weinig bewustzijn. Veel mensen scheiden niet eens hun afval, staan er niet bij stil.
Op sociale media zie ik juist het tegenovergestelde, mensen die een heel extreem leven leiden, een leven dat de massa nooit zal willen leven. Dat kan dus de weg niet zijn. We moeten het met zijn allen kunnen doen. Dan gaan we echte verandering zien! 

Als je mijn zoektocht naar minder afval wilt volgen op Instagram:
less_waste_attempt

At the moment I'm a little bit stuck. With our family of four we have one garbage bag in two weeks, but every week I also bring one shopping bag full of plastic, cans and drink cartons to the plastic container. I really would like to reduce that, I want less waste, without drastically changing our lives. Because of course it's nice to bake your own cookies every now and then or even make your own washing detergent. But making everything in your household yourself, cannot be the solution. People don't have time for that. In my own area I see little awareness at all about making waste. Many people don't even separate their waste, they just don't think about it.
On social media, I see the opposite, people who live a very extreme life, a life that the masses would never want to live. So that cannot be the way. We should all be able to do it. Then we can really make a change!

If you want to follow my search to less waste on Instagram:
less_waste_attempt


Vuilnis dat ik verzamelde op ons strand./Waste that I collected on our beach.
Eenvoudige veranderingen om minder afval te maken:
-afval goed scheiden
-katoenen zakdoeken gebruiken
-wasbare eye remover pads gebruiken (makkelijk zelf te naaien)
-groente, fruit, brood enz kopen in eigen meegebrachte zakjes
-zelf schoonmaakmiddelen maken (en minder verschillende soorten, je kunt al zoveel met doodgewone azijn!)
-haar wassen met shampoobar
-eigen groente en fruit kweken
-zoveel mogelijk zelf maken
-groot inkopen
-altijd eerst naar de Kringloop als je iets nodig hebt

Simple changes to make less waste:
-seperate waste correctly
-use cotton handkerchiefs
-use washable eye remover pads (easy to sew yourself)
-buy vegetables, fruit, bread etc in your own cloth bags
-make your own cleaning products ( and use less sorts, you can do so much with only vinegar)
-wash your hair with a shampoobar
-grow your own fruit and veggies
-make things yourself as much as you can
-buy in bulk
-always go to the thrift store first if you need somethingvrijdag 8 november 2019

En toen? /And then?

Stopte ik met poppen maken en raakte ik helemaal "in de ban van" mijn moestuin, de Zero waste-beweging en de cursus Natuurlijk leven (Harmony Center). Dit alles heeft natuurlijk erg met elkaar te maken.
Ik was vorig jaar met een moestuinbak begonnen en daar werd ik heel blij van. Het idee je eigen eten te kunnen verbouwen vond ik geweldig. En het was zo lekker! 
Dus in het voorjaar hebben we het speelhuis van de kinderen (die inmiddels 14 en 15 jaar oud zijn) weggehaald en ook een hele brede heg van coniferen, om uit te kunnen breiden. Het achterste deel van de tuin werd de moestuinafdeling. Ook de rest van de tuin hebben we aangepakt.
We hebben nu veel kruiden, groente en fruit in de tuin, maar ook veel andere prachtige bloemen en planten. En wat hebben we heerlijk gegeten uit de tuin de afgelopen zomer. En nog af en toe, gister maakte ik nog rucolapesto en er ligt nog een pompoen op ons te wachten. 
Voor het volgende voorjaar staan er weer wat uitbreidingen aan te komen.
Wordt vervolgd...

I stopped making dolls and got carried away by my vegetable patch, the Zero waste-movement and the course Natural Living (Harmony Center).
Last year I had started with one vegetable patch and it made me so happy. The idea of growing your own food is really wonderfull. And it tastes so good! 
So in Spring we removed the playhouse (the children are now 14 and 15 years old) and we took out a large row of conifers to make more space. The back of our garden became the vegetable department. And we also changed a lot in the rest of the garden.
We now have lots of herbs, vegetables and fruit in the garden, but also many other beautiful flowers and plants. And we enjoyed it soo much eating so many things from our garden this last summer. And still, yesterday I made rucola pesto and there is a pumpkin waiting to be eaten. 
For next Spring there are new plans already to expand a little bit more.
To be continued...


maandag 4 november 2019

In het voorjaar van 2019/ In Spring 2019

In Maart maakte ik eindelijk twee poppen af die ik gestart was op het Europese Waldorf poppen Seminar. Beide poppen begon ik te maken tijdens een workshop van Agnieszka Nowak van Lalinda Dolls.

In March I finally finished two dolls that I started on the European Waldorf Doll Seminar. I started making both dolls in a workshop given by Agnieszka Nowak from Lalinda Dolls.

Workshop Haar borduren/Workshop Hair embroidery


Workshop Mini babypopje met genaaldvilt hoofdje/ Workshop mini baby doll with sculpted face

Later maakte ik dit vertelpopje. Ik houd erg van dit model popje.

Later on I made this storytelling doll. I love this type of doll.


En toen deze Moeder Aarde met haar wortelkindertjes.

And then this Mother Earth Doll with her root children.zondag 3 november 2019

Update....November 2019

Dag lieve mensen,

Daar ben ik eindelijk weer eens! Ik zal eerst even laten zien wat ik nog gemaakt heb het afgelopen jaar (niet zo veel). Later zal ik uitleggen waar ik was al die tijd...
In het begin van dit jaar maakte ik deze Pippa en Pelle vingerpopjes

Hi there dear people,

Here I am again! First I'll show what I made in this last year (not so much). Later on I'll explain what I've been doing the last view months.
At the beginning of this year I made these Pippa and Pelle finger puppets


En deze kleine zeemeerminnetjes

And these little mermaidsEn deze kleine Kiekeboedoosjes

And these tiny Peekabooboxes