dinsdag 22 januari 2019

Twee kindertjes/Two children

En met deze popjes, die bedoeld zijn om mee te spelen op een vertelschort, ben ik weer helemaal bij...

And with these little dolls, which are meant to play with on a storytelling apron, I am up to date again...


Tandenfee/Toothfairy


Kabouters/Gnomes

Twee kabouterpaartjes...
Two gnomecouples...



Kabouterjongetje/Gnome boy






Viltdag/Feltday

Ik heb dit jaar meegewerkt aan de Viltdag, daar heb ik dit Engeltje en dit stalletje gemaakt met een groep dames.

I gave two workshops on the Feltday this year, a little Angel and a little Nativity scene.



Moeder Aarde/ Mother Earth

Drie verschillende Moeder Aarde sets...

Three different Mother Earth sets...




Een kaboutervriend/A gnomen friend







Tijd om weer eens te updaten....Time to make an update


Een paar popmpoenpopjes uit de herfst

Some pumpkin dolls from autumn