Welkom/Welcome

 
Welkom!
 
Ik maak allerlei soorten antroposofische poppen, ook wel zonnekindpoppen of in de rest van de wereld Waldorfpoppen genoemd. 
Dit type pop is gemaakt van uitsluitend natuurlijk materiaal zoals katoenen tricot, gewassen en gekaarde wol, wolvilt enzovoorts. Dat is belangrijk om het kind een kwalitatief goede zintuiglijke beleving te geven. Deze poppen hebben een neutrale gezichtsuitdrukking zodat het kind er met zijn eigen fantasie alle kanten mee op kan.
De antroposofische pop is ‘geboren’ vanuit het gedachtengoed van de Vrije school; de antroposofie. De grondlegger daarvan was Rudolf Steiner.
Mijn versie van de antroposofische pop heb ik wel enigszins aangepast aan de huidige tijd. Oorspronkelijk hadden de poppen geen gezichtje, later alleen oogjes en een mondje van potlood. Ik borduur de oogjes en de mond met borduurzijde en ik voeg ook een neusje toe. Door mijn ervaring als kleuterjuf op de Vrije school merkte ik dat de kinderen van nu wat vroeger bewust worden dan in de tijd dat de antroposofie ontstond (tussen 1880 en 1925). Ze vinden het vreemd als de pop geen gezicht of geen neusje heeft.
Ik maak poppen voor kinderen om mee te spelen. En ik maak poppen die wat kwetsbaarder zijn, deze zijn bedoeld voor kinderen om naar te kijken op de jaar-/seizoentafel of deze kunnen worden gebruikt in een tafelspel, gespeeld door volwassenen. Daarnaast maak ik ook nog wat kleine accessoires van wolvilt, zoals boekenleggers, haarelastiekjes en dergelijke.
Ik maak alles zelf met de hand met veel liefde en zorg!!
 Ik verkoop mijn poppen in mijn Etsyshop. Deze is hier te vinden. Als het kopen via Etsy een bezwaar is dan kun je me altijd mailen, dan regelen we iets anders.
I make all kinds of Waldorfdolls. In Holland we call them anthroposofic dolls or sunchildren. Sometimes they're also called Steinerdolls.
This type of doll is exclusively made of natural materials such as; cotton tricot, washed and carded sheepwool, woolfelt etcetera. That is very important to give the child a high sensory experience. These dolls have a neutral facial expression, so that the child can fill it in with its own imagination.

The Waldorfdoll was born from the ideas behind the Waldorfschool; the anthroposofy.
The founder of the anthroposofy was Rudolf Steiner.
My version of the Waldorfdoll is a bit adjusted to the children of nowadays. Originally the dolls had no face at all. Later on they got eyes and a mouth drawn with a pencil. I embroider the eyes and mouth with embroiderysilk and I do put a little nose. Through my experience as a Waldorf kindergartenteacher I noticed that  the children now are a bit more conscious than around the time that the anthroposofy came up (between 1880 and 1925). They think it's strange when  a doll doesn't have a face or a nose.
I make dolls to play with. And I make dolls to look at; dolls to put on a seasonal-/nature table or dolls to use in table play, played by adults. And I make little accessories of woolfelt like bookmarks, hairelastics etcetera.

I make everything by hand with love and care!!
I sell my dolls in my Etsyshop. You can find it  here. If buying through Etsy is difficult for you, please mail me and we'll sort out what else we can do.