donderdag 29 maart 2012

Knuffelhaasje/Cuddly Easterbunny tutorial

Eerste benodigdheden/First things you need
Buisverband 3cm breed en 12cm lang/Tubelar bandage 3cm wide and 12cm long
Wit garen/White thread
Afbindgaren/Extra strong thread
Wol/Wool
Huidkleurig naaigaren en knoopsgatengaren/Skintone thread and a little bit stronger thread
Huidkleurig tricot/ Skintone tricot
Aquarelpotlood voor de mond/Watercolour pencil for the mouth
Bijenwas en een lapje voor de wangen/Beeswax and a piece of cloth for the cheeks
Bruine splijtzijde/Brown embroidery thread
Rijg de bovenkant van het verbandje dicht en steek nog wat heen en weer zodat het stevig dicht zit. Keer het buisje en vul het met wol tot er een bolletje ontstaat met een omtrek van 10cm. Bind af met afbindgaren.
Close the tube by tacking de upperside. Prick to all sides to close it really tight. Turn round the tube and fill it with wool until you have a bal with a circumference of 10cm. Tie it up with the extra strong thread.
Maak een ooglijn door de helft van het hoofd af te binden met afbindgaren. Bepaal de voorkant van het gezicht. Trek de knoop naar middenachter. Met het ene uiteinde van de draad maak je een knoopje om de ooglijn en dan steek je hem door het hoofd weg en knipt hem af. Het andere uiteinde steek je naar middenvoor net onder de ooglijn. Daar borduur je een Frans knoopje met ongeveer 7 omwikkelingen. Dat is het neusje. Dan steek je terug naar achteren, maakt een knoopje en steekt de draad weg en knipt hem af. Om goed de plaats van de neus te bepalen kan je even met spelden een gezichtje maken.
Tie up the middle of the head. This is the "eyeline". Decide what you find, is the face. Pull the knot to the back of the head. With one end of the thread you make a knot around the eyeline, prick it through the head and cut it off. With the other end you prick to the front of the head just under the eyeline. There you embroider a French knot with about 7 turns. That's the nose.Then you prick back, make a knot, prick it through the head and cut it off. To decide where to put the nose you can make a face with pins to make it easier.
Neem een lapje tricot van 7cm lengte bij 8cm breedte. Speld het even om het hoofd, haal het er weer af en teken op de stof hoe je moet naaien. Stik vervolgens die lijn.
Take a piece of tricot of 7cm in length and 8cm wide. Pin it around the head, take it off and draw how to stitch. Then stitch it.
Knip het tricot wat bij en keer het kokertje. Trek het om het hoofdje.
Trim the tricot a little bit and turn it around. Pull it over the head.
Als de nek wat dun is, kan je er nog wat lontwol omheen wikkelen. Bind de nek af met het knoopsgatengaren. Trek het kruintje dicht met naaigaren.
If the neck is to thin, you can put a little wool around it. Tie up the neck with the strong kind of skintone thread. Close the head with normal thread.
Knip de hoekjes af en naai ze dicht met de "jij-en-ik"steek. Neem 2 stukjes bruin borduurgaren van ongeveer 20cm. Leg in elk stukje 3 knoopjes in het midden.
Cut off the corners en close them with the "jij-en-ik"steek. Take 2 pieces of the brown embroidery thread of about 20cm long. Put 3 knots in the middle of each thread.
Bepaal waar de oogjes moeten komen (met spelden). Neem een stukje borduurgaren. Steek de ene helft van het borduurgaren boven de ooglijn naar achteren en de andere helft (aan de andere kant van het knoopje) onder de ooglijn naar achteren. Knoop ze daar vast, steek ze door het hoofd weg en knip ze af. Doe dit hetzelfde met het andere draadje. Maak met de bijenwas en het lapje een mooie blos op de wangen en teken met het aquarelpotlood het mondje.
Decide where to put the eyes (with pins). Take a piece of the embroidery thread. Prick one half of the embroidery thread above the eyeline to the back and the other half (on the other side of the knot) under the eyeline to the back. Put them together in a knot there, prick them trough the head and cut them off. Do the same with the other piece of embroidery thread. Make nice red cheeks with the beeswax and the cloth and draw a mouth with the watercolour pencil.
Verdere benodigheden/Other things you need
Teddystof (zo natuurlijk mogelijk)/Teddyfabric (as natural as possible)
Bruin naaigaren/Brown thread
Wol/Wool
Stof en lint dat bij elkaar past/Fabric and ribbon that goes together well
Een oor van 7cm lang en 2,5cm breed en een lijf van 9,5cm lang en 8cm breed/An ear of 7cm long and 2,5cm wide and a body of 9,5cm long and 8cm wide.
Teken het patroon op de dubbele stof. Denk eraan dat de oren op een laag teddy én een laag van de andere stof liggen. Voor het mutsje neem je een stukje van 11cm bij 4cm. Vouw het dubbel en teken een halve cm van de kant een lijn die boven iets rondloopt. Dat is de ronding van het hoofd. 
Draw the pattern on double layers of fabric. Beware that the ears are on one layer of the teddyfabric and a layer of the other fabric. For the cap you take a piece of teddyfabric of 11cm long and 4cm wide. Fold it and draw a line at half a cm of the side that goes round a little at the top. That is the rounding of the head.
Naai de lijnen van het patroon. Maar let op dat je de oren onder en het lijf boven open laat!!
Stitch the lines of the pattern. Be sure that you leave open the top of the body and the bottom of the ears.
Keer alle delen om. Een chopstick is daarbij heel handig.
Turn all the parts around. A chopstick can be very useful with that.
Sla een halve cm naar binnen en doe het mutsje op het hoofd. Naai het rondom het gezicht vast. Naai de onderkanten van de oren samen. Vul het lijfje met wol.
Put half a cm inside of the cap and put it on the head. Stitch it around the face.  Stitch the bottoms of the ears together. Fill the body with wool.
Naai de oren op het hoofdje met kleine steekjes. Rijg het nekje dicht en zet het vast. Rijg ook de bovenkant van het lijf. Steek het nekje in de bovenkant van het lijf. Trek de rijgdraad aan en zet het vast.
Sew the ears on the head with little stitches. Close the neck by tacking it. Also tack the opening in the body. Pull the thread and make a knot.

Maak een strikje rond de nek (eventueel vastnaaien) en klaar is je haasje!
Tie the ribbon around the neck (if you want to, sew the ribbon to the body) en you're bunny is finished!

Veel succes!
Lots of succes!

woensdag 28 maart 2012

En de winnaar is.../And the winner is...
GEA!!
Gefeliciteerd Gea!
Ik hoop dat je er blij mee bent.
Mail je me even je adres dan stuur ik het popje gauw op.
Congratulations Gea!
I hope you're happy with it.
Mail me your adress and I'll send you the doll.

Wat betreft de tutorial:
Wat een "allegaartje"aan suggesties. Ik kon er weinig chocola van maken. Ik had hele andere vragen verwacht. Nu ben ik een beetje eigenwijs geweest en heb zelf iets bedacht. En dan hoop ik toch stiekum dat jullie het leuk vinden.

About the tutorial:
What a different suggestions. I expected another kind of suggestions. I couldn't choose very easily. So I thought of something myself. I hope you will also like this.


Dit wordt hem! Ik hoop het morgen of overmorgen te kunnen plaatsen.
This is gonna be the one! I hope to post it tomorrow or the day after tomorrow.

maandag 26 maart 2012

Mijn eigen webwinkeltje/My own little webshop

Nee, het is me niet naar de bol gestegen door de 100 volgers. Ik ben al heel lang bezig met een webwinkeltje. Maar steeds kwam ik weer een haakje of een oogje tegen waardoor het maar niet opschoot.   Ik heb nu eindelijk een paar knopen doorgehakt en daar is hij dan: Mijn eigen webwinkeltje!

No, it didn't go to my head, those 100 followers. I've been working on a little webshop for a long time. But I faced little problems all the time, why I didn't come to opening it. Now I finally finished it and here it is: My own little webshop!

donderdag 22 maart 2012

110 volgers /110 followers !!!!!

Dit is mijn "Give-away". Ik hoop dat jullie haar leuk vinden. Het is een surprisepopje (12cm). Ik verklap niet wat er in haar buikje zit!
This is my "Give-away". I hope you like it. It's a surprise dolly (12cm). I won't tell you what's inside her belly! 
Severine gaat Engels! Ik weet niet of ik het vol ga houden. Maar ik ga het proberen... Een derde van mijn volgers is niet Nederlandstalig en Google Translate is ook niet geweldig. Die geeft lachwekkende, maar ook verwarrende vertalingen. Ik doe een poging...

Op zondag 30 mei 2010 begon ik mijn blog. Ik was al een tijdje aan het moederen en ik werkte dus niet buitenshuis. Thuis maakte ik popjes in de tijd die ik over had.
Bij elke kennismaking met nieuwe mensen was (en is nog steeds) de eerste vraag: "Wat doe je?". Ik vertelde dan altijd dat ik gewoon thuis was voor de kinderen en dat ik popjes maakte. Nou weet ik dat dat voor heel veel mensen niets voorsteld. Maar toch had ik enorm de behoefte om te laten zien wat voor soort dingen ik maakte. Daardoor ontstond het idee om een blog te beginnen.
Ik was niet zo handig op de computer. Maar gaandeweg kreeg ik het bloggen onder de knie en werd ik bekend met het fenomeen volgers. Ik werd zelf volger van allerlei blogs, maar ik kreeg zelf zowaar ook volgers. En nu heb ik er 110! Meer dan honderd mensen die het blijkbaar de moeite waard vinden om af en toe op mijn blog te kijken wat ik maak. Het is natuurlijk een beetje ijdel, maar ik vind dat stiekum zoooooo leuk!!!
En dus is het tijd voor iets gezelligs om jullie te bedanken voor het volgen en alle leuke reacties. Dat wil ik op twee manieren doen:

1) Een "Give-away". Dat is leuk voor één van jullie.
Als je mee wilt doen laat dat dan in een reactie weten.


2) Ik wil een tutorial maken. Dat is hopelijk leuk voor velen van jullie. 
Heb je een leuke suggestie? Mail het me of vermeld het in een reactie.

Woensdag 28 maart kies ik een winnaar en een tutorial uit en zal dat laten zien op mijn blog.


Severine goes English! I don't know whether I can keep up with it. But I'll give it a try... A third of my followers is not Dutch and Google Translate is not that good. It gives funny, but also confusing translations. I'll give it a go...
On sunday the 30th of May 2010 I started my blog. At that time I was at home for the children and I didn't have a job. I created dolls in my spare time. 
Whenever I met new people the first question was (and still is): "What do you do for a living?". I always answered that I was at home with the children and that I created dolls. And although I know that it is not very much appreciated by a lot off people, I felt the need to be able to show what kind off things I created. That's how the idea for starting a blog came to my mind.
I was not very good with a computer. But slowly on I understood how Blogspot worked and I got to know the "thing" Followers. I started to follow all kinds off blogs but I also got followers on my blog. And I have 110 followers now! More than hundred people who like to visit my blog once in a while to see what I'm doing. Off course it is a bit vain but I like it sooooo much!!!
And so it's time for something nice to thank you for following and all the nice comments. I want to do that in two ways:


1) A "Give-away". That is nice for just one of you. 
If you want to join in, tell me in a comment.


2) I want to make a tutorial. That, hopefully, is nice for many of you. 
Have you got a nice suggestion? Mail it to me or put it in a comment. 


On Wednesday the 28th of March I'll choose a winner and a tutorial and I will show that on my blog.Wortelkindjes...

Nog even twee wortelkindjes laten zien die ik voor iemand gemaakt heb...


maandag 19 maart 2012

Even er tussen uit...

Mijn lief en ik zijn 12,5 jaar getrouwd en dat hebben we met de kinderen in Parijs (o.a. in Disneyland) gevierd. Dus ik was de afgelopen dagen in Parijs. Heerlijk hoor!!
Mocht je er binnenkort heen gaan dan moet je vooral naar deze straten:


Een walhalla voor stofliefhebbers. En vergeet dan vooral niet deze winkel:


Zoveel bandjes, lintjes, knoopjes, alles wat je maar wenst op handwerkgebied!!! Ze hebben een website maar geen webwinkel.


Onze Anne voor een wand vol prachtig fluweel lint. Helaas kwamen we hier op zaterdagmiddag vlak voor sluitingstijd terecht. Het was in al die winkels heel druk en er stond een rij voor de kassa.
Ooit, als ik later groot ben moet ik nog maar eens in mijn eentje terug...

Op de trappen voor de Sacre Coeur kwamen we nog dit tegen:


Dat ziet er veelbelovend uit, toch? Waarschijnlijk was de man die er bij hoorde net klaar toen we aan kwamen. Want we hebben een tijd zitten wachten tot hij terugkwam. En ook toen we de kerk eenmaal bekeken hadden, nog eens teruggelopen, maar niks hoor geen poppentheater...

Toch hebben we het heerlijk gehad!! Een leuke onderbreking!!!

woensdag 7 maart 2012

Handwerkclubje

Ik heb vandaag de dametjes weer op bezoek gehad.


Dit hebben we gemaakt. De narcisjes waren niet helemaal af.


Ik had een verhaaltje geschreven dat bij het oefenen een beetje lastig bleek om als tafelspel te spelen. Gek is dat. Want terwijl ik schrijf zie ik het spel voor me in mijn hoofd. Maar toch toen ik het neerzette en ging spelen, bleken er allerlei onhandigheidjes in te zitten. Ik heb het zo praktisch mogelijk neergezet en toch gespeeld. Voor een volgende keer moet er wat aan het verhaal geschaafd worden.

Vanochtend had ik alleen een foto gemaakt van het begintafereel. Tit en Tot liggen nog te slapen en het wordt tijd dat ze wakker worden. Ze moeten namelijk helpen om de lente in het land te brengen. Probleem is dat Tot maar niet wakker wil worden.


Vanavond heb ik nog een foto gemaakt van het eindtafereel. Daarin zijn de andere "personages" te zien, die allemaal hebben geholpen om Tot wakker te krijgen.


dinsdag 6 maart 2012

Wortelkindje

Een wortelkindje voor het tafelspelletje "Tit en Tot en de Lente". Daarover later meer.


zondag 4 maart 2012

100 volgers!!!

Ja, ik heb gezien dat ik 100 volgers heb, 101 zelfs!!! Dat is echt wel een leukigheidje waard!!! Maar heb alsjeblieft nog even geduld want er komt een druk weekje aan...

De bolletjes garen...

Onze Anne heeft een lootje getrokken en de bolletjes haartjesgaren gaan naar:Nancy van blog "de Smitse"

Mail je me even je adres Nancy, dan stuur ik de bolletjes gauw op.
Veel plezier ermee!

De popjes gaan inderdaad naar Poekie.