dinsdag 23 oktober 2012

Nog even over de trol/ About the troll

Jaren geleden heb ik deze poppen gemaakt:
Years ago I made these three:


Links zit Thale, een grote trol die altijd bij me in de klas gewoond heeft. In het midden zit kabouter Wouter, dat is een vriend van Pijke. En rechts zit de Dromenblazer, die blaast bij Pijke mooie dromen toe. Thale en Wouter zijn van het patroon Kabouter Maximiliaan van de Witte Engel. Het is volgens mij niet meer te krijgen. De dromenblazer (Dromentrol) is van Anne-Merijntje en op dit moment in de aanbieding bij Niels Holgersson. Ik vind dit erg leuke poppen, alleen hebben ze het nadeel dat er ijzerdraad (vormtouw of pijpenrager) in zit. Als een pop bedoeld is om te spelen moet er geen ijzerdraad in zitten. Dat komt er vroeg of laat een keer uit. Daarom wilde ik nu een trol maken met een lijslichaam. Bovendien vond ik het leuk om hem losse kleertjes te geven. Bij de poppen hierboven zijn de kleertjes het lijf.

On the left there is Thale, a big troll who has always lived in my classroom. In the middle there is a gnome called Wouter, he's a friend of Pijke. On the right there is the "Dreamwhisperer", he gives Pijke nice dreams. Thale and Wouter are made with the pattern "Kabouter Maximiliaan" from De Witte Engel. I don't think that's available anymore. The dreamwhisperer (Dromentrol) is from Anne Merijntje and it's on sale here. I like these dolls a lot, the only disadvantage they have is the ironwire of which the  arms and legs are made of. If a doll is meant to play with, it shouldn't contain ironwire. Sooner or later it  will come out somehow. That's why I made a troll with a normal doll's body. I also liked to make it a "dress up" kind of doll. With the dolls above their clothes are their bodies.

1 opmerking:

Ik vind het leuk als je hier reageert!