zaterdag 11 maart 2017

Een nieuwe kabouter/ A new gnomedoll

Ik heb weer eens een kabouterpop gemaakt. Ik ben erg gek op deze pop!
 
I made a gnomedoll again. I love this kind of doll!woensdag 8 maart 2017

Seizoenspoppen/ Seasonal dolls

Ik maakte al eerder een Appelbloesempop en een Zonnebloempop. Naar aanleiding daarvan vroeg iemand me nog zo'n setje te maken, met nog een pop voor de herfst met weer een andere huidskleur. Dat is toen een Eikelpop geworden.

I made an Appleblossem doll and a Sunflower doll earlier. But someone asked me to make such a set but with a doll for Autumn too with another skintone. That has become the Oak doll.zaterdag 18 februari 2017

Moeder Aarde/Mother Earth

 
Jarengeleden maakte ik een Moeder Aarde voor mijn eigen jaartafel. Ik had in een verfworkshop een prachtig stuk vacht regenbooggeverfd. En ik had geen idee wat ik met dit stuk vacht zou kunnen doen tot ik er de jurk van Moeder Aarde in zag. Het werd een mooi geheel met wortelkindjes tussen de vacht. Het lastige met zo'n stuk vacht is dat je het niet zo makkelijk kunt reproduceren. Daarom heb ik nu een Moeder Aarde gemaakt met sprookjeswol. Ik heb de jurk geprikt. Elk wortelkindje heeft een eigen plekje tussen de wol gekregen.
 
Years ago I made a Mother Earth for my own nature table. During a dyingworkshop I had rainbowdyed a peace of sheepswool. I had no idea what to do with this wool until I saw the dress of Mother Earth in it. It became a nice peace with the root children all tucked away in the wool. Difficult thing with rainbowdying is that you can not really control the process, so it's not easy to reproduce a same peace of wool. That's why I made a Mother Earth now with fairywool. I needlefelted the dress. Every root child has its own place in the wool.
 

 

zondag 12 februari 2017

Roodborstje tikt tegen 't raam/Robin taps the window


Roodborstje tikt tegen 't raam tin, tin, tin
Laat mij er in , laat mij er in
't Is hier te guur en te koud naar mijn zin
Laat mij er in tin, tin, tin
 
't Meisje doet open en strooit uit haar schoot
Kruimeltjes suiker en kruimeltjes brood
Dat was het Roodborstje wel naar de zin
Vloog toen het bos weder in
 
Dit lieve liedje was de inspiratie voor het koffertje dat ik maakte. In mijn hoofd vormde dit het begin van een vriendschap tussen een roodborstje en een kaboutermeisje!
 
 
I'll try to translate this cute Dutch childrens song (off course not ideal...):
 
Robin taps the window, tap, tap, tap
Please let me in, please let me in
It is far too cold out here
Please let me in, tap, tap ,tap
 
A girl opens up and sprinkles from her lap
Crums of sugar and crums of bread
That was what the Robin really liked
And flew into the forest again
 
This cute song was my inspiration for making this suitcase. In my head this song was the beginning of a friendship between a robin and a little gnome girl.
 
 
 

maandag 6 februari 2017

Sneeuwklokje/Snowdrop


Ik heb van de week met twee dames een sneeuwklokjespopje gemaakt. Het was erg gezellig!
 
Last week I made a snowdropdoll with two ladies. It was very nice!
 
 

Naaldenboekje/Needlebook

Jaren geleden maakte ik drie naaldenboekjes. Een gaf ik aan mijn  moeder en de andere twee verkocht ik. En vervolgens liep ik altijd met losse lapjes met naalden rond... heel vreemd. Een paar weken geleden werd ik eindelijk wakker en maakte voor mezelf een naaldenboekje. Op de voorkant staan alle bekende steken.
 
Years ago I made three needlebooks. I gave one to my mum and I sold two of them. And then I always had my needles on loose pieces of felt...how odd. A few weeks ago I woke up and made a needlebook for myself. On the front there are all the most used stitches.


zondag 5 februari 2017

Traag /Slow

Ik vind mezelf altijd zo traag!!! In mijn hoofd ben ik altijd al zes projecten verder....Misschien ben ik soms wat te tuttig...
Dit soort dingen:
Het voorpand van een jurkje drie keer breien...'Zal ik een dikkere naald gebruiken of zal ik het patroon toch iets vergroten?'

I always find myself so terribly slow!!! In my head I'm always far ahead, thinking about six following projects...Maybe I'm too fussy...
These kind of things:
Knitting the front of a dollsdress three times...'Shall I take a thicker needle or shall I make the pattern a little bit bigger?'
 

Of een hele hals festonneren en dan toch denken: 'Nee, die steek, nee, die kleur...'
 
Or sewn a neckline and think: 'No, that kind of stitch, no, that colour...'
 
 


 
Ik zet elk jaar deze wintertafel neer en steeds denk ik: Ik moet die arme Koning Winter eens een nieuwe kroon geven. En elk jaar komt het er niet van tot deze winter!!!
 
Every year I put this winterscene on our seasonal table en every time I think: I really should make this poor King Winter a new crown. But every year it doesn't happen. Until this winter!!!woensdag 25 januari 2017

Een beetje lente in de lucht/A little bit of spring the air

Af en toe hoor ik een vogeltje zingen dat me doet denken aan de lente, fijn hoor! Een beetje vriesweer is leuk maar lente...oeh dat is ook wel weer fijn! Wat de popjes betreft mocht ik al even met mijn hoofd in de lente zijn. Iemand vroeg me namelijk een popje te maken voor de jaartafel met lente bloemen. Ik koos voor appelbloesem. En ik gebruikte voor de tak met bloemen het pakketje van Pippilotta.
 
Every now and then I hear a bird sing and it reminds me of Spring, nice! Freezing cold weather is nice but Spring...oeh that is also very nice! I had the chance to be in the Spring mood already because someone asked me to make a flowerdoll for springtime. I chose appleblossem. And I used the pattern of Pippilotta for the branch with flowers.


dinsdag 17 januari 2017

Sterrendaalders/Startaler

Ik heb nog een Sterrendaaldersetje voor iemand gemaakt.
 
I made another Startalerset for somebody.

 


 

woensdag 11 januari 2017

Een nieuwe start/A new start

Er zijn alweer bijna tien dagen om van het nieuwe jaar. Op sociale media zag ik veel mensen hun nieuwe plannen en voornemens delen voor het nieuwe jaar. Zelf voel ik dat niet zo bij het nieuwe kalenderjaar. Geen lege bladzij, geen nieuw begin. De weken rondom Kerst zijn heel gezellig, maar ook gewoon druk; veel familiebezoek, cadeautjes zoeken, maken, veel koken, bakken, boodschappen doen, het huis netjes maken...enzovoorts. Het is in de praktijk (zou natuurlijk wèl zo moeten zijn..) eigenlijk geen tijd om stil te staan en je te bezinnen.
Dat echte nieuwe begin, fris en fruitig een nieuwe start maken dat voel ik met een nieuw schooljaar (komt misschien ook door mijn juffenverleden). Ik voel na de zomervakantie echt een nieuw jaar. Op vakantie kan ik echt even uit mijn normale leven stappen en terugblikken en vervolgens nieuwe plannen maken.
Maar goed afgelopen maandag heb ik het huis lekker schoongemaakt en veel opgeruimd. Dus gister kon ik weer lekker aan de slag!! Op de een of andere manier kan ik geen poppen maken met mijn kinderen thuis, vooral geen hoofden maken. Ik kan wel wat haken en breien hier en daar, dus dat doe ik dan maar tijdens de vakantie. Maar gister ben ik aan een nieuw popje begonnen, heerlijk!! En wat zal er allemaal nog volgen in 2017???
 
It's already the 10th of January. On social media I saw many people sharing their new plans for 2017. Strangely enough I don't really feel a new year, not a blank page, no fresh start. The weeks around Christmas are very cosy, but also very busy; familyvisits, looking for presents, making presents, a lot of cooking, baking, shopping and cleaning...etcetera. In fact  it is (it should be off course) not the time to stand still and reflect on your life.
The real fresh start is something I feel when the new schoolyear starts (maybe because I've been a teacher). When I'm on holiday I really feel as if I step out of my normal life. Then I can look back and make new plans.
Anyway on Monday I cleaned the house and made it tidy again. So yesterday I got crafty again!! I'm not so good at making dolls with my children around, especially making the heads. I can do some crocheting and knitting here and there, so that is what I do during the Christmasholidays. But yesterday I started a new doll, wonderfull!! And what will follow in 2017???

zondag 8 januari 2017

Update

Lieve mensen, gelukkig nieuwjaar allemaal!!!
Ik moet iets bekennen...ik ben een beetje 'into' Instagram geraakt (poppenatelier_severine). Dat gaat zo lekker makkelijk en het werkt zo snel, hopsa zo vanaf je telefoon. Maar ja nu merk ik dat het wel erg rustig is gebleven op mijn blog. Dus vandaar even deze update.
 
Dear people, happy new year everybody!!!
I have to admit something...I'm a little bit into Instagram now (poppenatelier_severine). It goes very easy and fast, just hoopla from your phone. But now I notice that it has been a bit quiet overhere. So I thought I'd give you an update.


Ik ben van de week bij de Hoep geweest. Het liep geen storm, maar de kinderen die kwamen waren erg enthousiast en hebben heel ijverig hun best gedaan. Kinderen maken alles veel mooier, misschien omdat ze wat minder in hun hoofd zitten... De bovenste twee zijn mijn voorbeelden, die eronder zijn van de kinderen. Zijn ze niet prachtig?
 
I've been in The Hoep last week. It was not so crowded this time, but the children who came were very enthousiastic and they've worked very hard. The things children make are always more beautiful, maybe because they are not so much 'in their heads'... The upper two are my examples, those underneath are from the children. Aren't they beautiful?

 
Ik heb mijn nieuwe agenda voor 2017 een beetje versierd.
 
I decorated my new dairy for 2017 a little.
 
 
En ik heb een dekentje gebreid voor mijn poppenbedje.
 
And I've knitted a blanket for my doll's bed.