zaterdag 11 juni 2016

Jan Klaassen en de raket/Punch and the rocketTwee jaar geleden kocht ik een prachtige poppenkast via Marktplaats! Afgelopen week mocht ik hem weer eens tevoorschijn halen. Ik was opnieuw blij, wat is hij toch prachtig!!! En wat zit hij geweldig vernuftig in elkaar. Afgelopen vrijdag speelde ik 8 keer 20 minuten. Dat redde ik net. Mijn stem begon het daarna ietwat te begeven.
Maar wat was het weer leuk!! Het was Eindfeest op de school van mijn kinderen en het thema was "Space". Nou had ik daar niet direct inspiratie bij voor een poppenkastspel. Maar ik vond een heel oud verhaaltje dat ik kon aanpassen zodat er een raket in voorkwam....
Opmerkelijk was wel dat geen kleuter (niet één van de ongeveer 80 kleuters) Jan Klaassen of Katrijn kende. Nou dan heb ik toch iets goed gedaan, toch...en ik ben zeker van plan meer te verzinnen met mijn mooie poppenkast.

Two years ago I bought a beautiful puppettheatre through a Dutch Ebay site! Last week I could take it from the attack again. I was so happy to see it again, it is so nice!!! And its made in a very handy way. Last Friday I played 8 times 20 minutes. I just managed that, because after the last time my voice started to go away.
But it was so nice to do again!!! It was an "End of the year-party" at the school of my children and the theme was "Space". I didn't really have inspiration for a puppet play with this theme, but I found a very old story that I could adjust a little bit, so that it fitted in the theme.
Strangely enough not one of the children (about 80 kindergartenchildren) knew Punch or Judy. So I have the feeling that I did something right, and I'm determined to do more with my beautiful puppettheatre in the future.


1 opmerking:

Ik vind het leuk als je hier reageert!